Next generation infrastructures

Infrastructuren zoals wegen, spoorwegen, waterwegen, waterleidingen, gasnetwerken, elektriciteitsnetwerken, en telecommunicatieverbindingen, spelen een cruciale rol in de samenleving. Hoewel veelal ontstaan als aparte netwerken, zijn ze tegenwoordig vaak met elkaar verbonden. Telefoneren kan ook via de kabel en wie weet is voor het gasnet een rol weggelegd bij het transporteren van waterstof. Niet alleen deze technische verstrengeling zorgt voor complexiteit. Met de liberalisering van de voormalige nutssectoren is ook de bestuurlijke complexiteit en het aantal concurrenten uit binnen- en buitenland toegenomen.

Het Delft Research Centre Next Generation Infrastructures bestudeert – vaak in samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en de overheid – hoe infrastructuren in de complexe technische en bestuurlijke wereld betrouwbaar en kwalitatief uitstekend kunnen blijven. Het unieke van het Delft Research Centre is dat kennis uit de technische, economische en sociale wetenschappen wordt gecombineerd. Dat levert verrassende inzichten op. Lees meer over de onderzoeksprogramma’s.

Next Generation Infrastructures is een van de dertien Delft Research Centres. In deze centra is het beste onderzoek van de TU Delft ondergebracht om concrete problemen in de maatschappij – nu en in de toekomst – op te lossen. Next Generation Infrastructures werkt structureel samen met partners uit het bedrijfsleven en de overheid. Deze samenwerking is ondergebracht in de Stichting Next Generation Infrastructures. Lees meer over de Stichting NGInfra.

 

Naam auteur: Administrator
© 2018 TU Delft

Metamenu